ZIEKMELDING VIA WHATSAPP, IS DAT WEL GELDIG?

Hoe communiceer je met je werkgever?

Wij leven in een digitaal tijdperk wat onder andere met zich meebrengt dat we steeds minder in levende lijve met elkaar communiceren en ons steeds meer bedienen van digitale modellen.

Dat is op zich prima, maar hoe zit het dan met de juridische draagkracht van dergelijke communicatie?

Je bent ziek en je meld aan je werkgever dat je niet komt werken. Je doet dit via een WhatsApp berichtje. Is dat wel rechtsgeldig?

In afgelopen jaren zijn al een aantal uitspraken over dergelijke kwesties in de pers verschenen. Een belangrijk onderdeel van een geldige ziekmelding is dat je werkgever het ook daadwerkelijk heeft ontvangen.


Bewijs van ontvangst

De rechtspraak heeft absoluut geen interesse in de manier waarop jij je ziekmelding communiceert. Ook een ziekmelding via WhatsApp of een sms'je kan dus rechtsgeldig zijn, echter onder een belangrijke voorwaarde. Je moet kunnen aantonen dat je werkgever het bericht heeft ontvangen. En het bewijslast ligt bij jou, dus de werknemer moet het bewijs van ontvangst kunnen aanleveren.


Rechtsgeldig verklaart

De Groningse kantonrechter deed in 2012 een uitspraak over een ziekmelding via WhatsApp. Aan de kantonrechter werden schermafbeeldingen van het bericht overgelegd. Volgens de kantonrechter had de werkgever de ziekmelding wel degelijk ontvangen, want er stonden twee blauwe vinkjes achter het bericht. Volgens de kantonrechter kon worden aangenomen dat de werkgever het bericht had gelezen en ontvangen, waardoor de ziekmelding geldig was.

Via tools zoals WhatsApp of Facebook Messenger is het soms duidelijk of iemand het bericht al dan niet heeft ontvangen. En dus kan de ziekmelding wel degelijk rechtsgeldig zijn. En dat bevestigde ook de rechtbank Amsterdam in 2015 nog. Toen had de werkgever wel gewoon op het WhatsApp-bericht gereageerd, wat natuurlijk nog duidelijker is.


Hoe zit het dan met een ziekmelding via SMS?

WhatsApp en Messenger hebben een controlemogelijkheid om te zien of iemand het bericht heeft ontvangen en gelezen. Dat is bij een sms bericht niet zo. Er bestaat jurisprudentie over gevallen waarin een ziekmelding via sms door de rechter ongeldig is beoordeeld.

Het is de verzender van het bericht die moet aantonen dat het bericht is ontvangen. Omdat dat bij een sms niet kan en wanneer de werkgever de ontvangst ontkent, besluit de rechter in het voordeel van de werkgever.

Wanneer de ontvangst van een bericht niet te bewijzen is, moet je ervoor zorgen dat je je ziekmelding verstuurt op een manier waarbij het wel kan.


Een werkgever kan zich wapenen tegen digitale meldingen

Niet elke werkgever vindt het een fijn vooruitzicht om alle digitale kanalen voortdurend te moeten checken en monitoren. Zeker bij een groter bedrijf met vele werknemers is dat geen plezierig vooruitzicht.

Daarom is het voor de werkgever mogelijk om een aantal beperkingen en ziekteverzuimvoorschriften op te nemen in een ziekteverzuimreglement.

Dan sta je als werkgever extra sterk in je schoenen.

Bovendien staat de technologie ook niet stil. Zo is er dus tegenwoordig de mogelijkheid om de vinkjes in een WhatsApp bericht uit te schakelen, zodat de verzender niet kan zien of het bericht gelezen is.


Opstellen van een ziekteverzuimreglement? Wij helpen je graag!

Ben je een ondernemer en wil je duidelijke en rechtsgeldige regels opstellen voor het ziekteverzuim van je medewerkers? Laat een ziekteverzuimreglement opstellen door een jurist van W817 Juristen. Dan ben je verzekerd van een goed verloop van alle ziekmeldingen en andere regels die met ziekteverzuim te maken hebben. Het bespaart je tijd en geld!


Heb je vragen? Neem dan contact op met ons W817 Juristen team voor een professioneel advies!