Wat is auteursrecht en wat te doen wanneer het geschonden wordt.

Jij bent de maker (auteur) van een originele creatie. Het kan een gedicht zijn, (commerciële) tekst, een reclameslogan, een foto, een film, een schilderij of een van de vele andere mogelijke (kunstzinnige) uitingen.

Auteursrecht is een recht dat de maker van het werk heeft over het gemaakte werk. Je hoeft het niet aan te vragen, het ontstaat zodra het werk gemaakt is.

Het gemaakte werk is je eigendom, je hebt daar auteursrecht op.

Auteursrecht wordt geschonden wanneer iemand anders, zonder jouw nadrukkelijke toestemming, gebruikt gaat maken van jouw werk door het te verspreiden en op welke wijze dan ook, openbaar te maken.

Je kunt je werk, dus je eigendom, beschermen door degene die inbreuk maakt op het auteursrecht aan te klagen.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

- Er mag geciteerd worden uit auteursrechtelijk beschermd werk zolang er maar duidelijk wordt gemaakt dat het citaat uit andermans werk is

- Het werk mag gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden

- Het mag gebruikt worden binnen de huiselijke kring, dat is de directe familie en de naaste vrienden (dus niet op een vereniging of een bedrijf)


Hoe kan auteursrechtschending voorkomen worden?

In onze tijden van het massaal verspreiden van veel informatie is het onmogelijk om een schending van auteursrecht voor honderd procent te voorkomen. Veel rechthebbenden plaatsen bij hun werk een auteursrecht logo ( © ). Dit logo sluit misbruik weliswaar niet uit maar geeft een duidelijk signaal dat er een auteursrecht rust op het getoonde werk.


Wat te doen tegen auteursrechtschending?

Er zijn een aantal opties om ongeoorloofd gebruik van je werk tegen te gaan:

- Waarschuwingsbrief

- Kort geding

- Bodemprocedure


Waarschuwingsbrief

Als je er achter komt dat je werk gebruikt is en je auteursrecht geschonden is dan is het sturen van een waarschuwingsbrief naar de overtreders een start maatregel. Mogelijk zijn de overtreders zich niet bewust van het feit dat zij in overtreding zijn. In een waarschuwingsbrief maak je dat duidelijk en tevens geef je aan dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen wanneer de schending niet gestaakt wordt. Vaak is een waarschuwingsbrief inderdaad voldoende om de zaak op te lossen. Wanneer dat niet werkt zijn gerechtelijke stappen noodzakelijk.


Kort geding

Wanneer een brief geen resultaat geeft, kan een kort geding aangespannen worden. Hierbij is het zeer aan te raden om hulp in te roepen van een jurist. Auteursrecht is een ingewikkelde materie, het is dus verstandig om het over te laten aan een deskundig persoon. Tijdens een kort geding wordt de zaak oppervlakkig besproken en komt de rechter tot een voorlopig oordeel. Het is bij een kort geding in principe nog niet mogelijk om een (volledige) schadevergoeding te claimen.

Ervaar je schending van je auteursrecht en kom je er zelf met de overtreders niet uit?

Neem dan contact op met de W817 Juristen. Zij staat voor je klaar om je succesvol door het doolhof van wetten en regels te leiden!


Ben je tijdens het kort geding in je gelijk gesteld? Dan kan de schender van het auteursrecht een dwangsom worden opgelegd.


Bodemprocedure

Een bodemprocedure volgt aansluitend op een kort geding. Bij een bodemprocedure wordt de zaak tot in detail uitgezocht. Bij een bodemprocedure kan een schadevergoeding geëist worden als gevolg van verloren inkomsten of een andere vorm van schade geleden door de schending van het auteursrecht.


Heb je vragen over auteursrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juristen van W817 Juristen. Zij adviseren je graag!