WAT BETEKENEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR U ALS CONSUMENT?

Bij (bijna) alles wat je koopt maar ook bij de afname van diverse diensten word je als consument geconfronteerd met algemene voorwaarden van het desbetreffende bedrijf.

Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de dienst of aankoop die de consument afsluit, ze zijn zoals ware een onderdeel van de overeenkomst die u als consument afsluit. Elk bedrijf bepaalt hun eigen algemene voorwaarden. Maar wat als er een voorwaarde staat die volgens de wet niet klopt? Dan kunt u die ongeldig maken.


Wanneer u als consument te maken krijgt met de algemene voorwaarden is het noodzakelijk dat:

➔ de ondernemer aan u kenbaar maakt dat er algemene voorwaarden zijn

➔ hij moet u de kans geven om ze te lezen

➔ dat moet gebeuren voorafgaand aan uw aankoop of gesloten overeenkomst

➔ als dit niet gebeurt en u heeft als consument de voorwaarden niet gelezen, dan zijn ze ongeldig

➔ u kunt als consument zelf kiezen hoe u de voorwaarden wilt lezen: online, via e-mail, gedownload, via KvK, (gratis) opgestuurd per post of opgehangen in de fysieke winkel

➔ het is beslist verstandig om de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk te lezen.


Heeft u een product gekocht of hebt u een overeenkomst voor een dienst gesloten? En heeft de ondernemer u vooraf verteld dat hij algemene voorwaarden gebruikt? Dan zit u meestal aan die algemene voorwaarden vast en moet u zich eraan houden.


Bent u het niet eens met een of meerdere onderdelen van de algemene voorwaarden, maar heeft u het product of dienst al gekocht? In twee gevallen is het mogelijk om de voorwaarden ongeldig te maken:

  1. De ondernemer heeft u niet verteld dat hij algemene voorwaarden gebruikt en hij heeft u niet de kans gegeven om deze te lezen of op een andere manier in te zien.

  2. De ondernemer gebruikt bepaalde voorwaarden die volgens de wet onredelijk zijn. Dan heeft u als consument de mogelijkheid om die onredelijke voorwaarden ongeldig te maken. Wilt u precies weten welke voorwaarden onredelijk zijn? Of wilt u weten of een voorwaarde onredelijk is? Dan kunt u contact opnemen met een van onze juridisch adviseurs.

Zijn sommige voorwaarden onduidelijk of voor meerdere uitleg vatbaar? dan geldt de uitleg die voor u als consument het gunstigst is.


Voorbeelden van onredelijke voorwaarden zijn:

➔ de koop kan alleen ongedaan worden gemaakt door de rechter

➔ de ondernemer een bepaald abonnement automatisch voor een bepaalde termijn mag verlengen

➔ de ondernemer binnen drie maanden nadat de dienst begint zijn prijzen verhoogd. Zoiets moet altijd gepaard gaan met de mogelijkheid om op te zeggen.

➔ de ondernemer iets anders mag leveren dan beloofd zonder dat de koop ongedaan gemaakt kan worden.

➔ de ondernemer niet aansprakelijk is voor schade.

➔ de ondernemer het product mag leveren binnen een termijn dat onredelijk of ongebruikelijk is.


Er zijn een aantal situaties waarin de ondernemer zijn algemene voorwaarden tussentijds mag veranderen. Dit geldt hoofdzakelijk voor afgesloten abonnementen.

De voorwaarden mogen tussentijds aangepast worden in volgende situaties:


  1. Toen u het abonnement afsloot, stond al in de voorwaarden dat de ondernemer ze tussentijds mocht veranderen.

  2. De veranderde voorwaarden zijn niet onredelijk. Een onredelijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de ondernemer de prijs mag verhogen binnen 3 maanden nadat u het abonnement hebt afgesloten. Of dat de ondernemer iets heel anders mag leveren dan afgesproken, zonder dat u mag opzeggen. De rechter vindt een verandering al snel onredelijk als u het abonnement niet mag opzeggen bij een verandering.

  3. De ondernemer stuurt u de nieuwe voorwaarden toe, voordat ze ingaan. Het is niet voldoende als hij u alleen een e-mail stuurt dat er iets is veranderd. Of als hij alleen een advertentie in de krant zet.

Voldoet de ondernemer niet aan voorwaarde een? Dan mag hij de algemene voorwaarden niet veranderen. U kunt dan van de ondernemer eisen dat de oude voorwaarden blijven gelden.

Voldoet de ondernemer niet aan voorwaarde twee of drie? Dan hoeft u de veranderde algemene voorwaarden ook niet te accepteren. U kunt deze dan ongeldig maken. De oude voorwaarden blijven dan bestaan.


Als u de algemene voorwaarden ongeldig wilt maken, moet u deze ‘vernietigen’. Dat doet u schriftelijk door een brief te sturen of mailen naar de ondernemer. Nadat u de voorwaarden hebt vernietigd, gelden ze niet meer. De koopovereenkomst blijft wel bestaan.


Komt u niet goed uit de algemene voorwaarden bij u koopovereenkomst of diensten abonnement? Neem contact op met het ervaren juristen team van W817 Juristen B.V.

Wij helpen u graag en gratis verder!