WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?

Verricht je betaalde arbeid voor een opdrachtgever? Op regelmatige basis? Gedurende een langere tijd?

Denk je daardoor in bezit te zijn van een arbeidsovereenkomst?

Dat is niet noodzakelijkerwijs zo.

Wanneer is een arbeidsovereenkomst wel degelijk een arbeidsovereenkomst?

Dit lijkt wel een nutteloze en ietwat lachwekkende vraag, toch is het niet zo simpel. In de juridische praktijk is deze vraag wel degelijk van belang.


Waarom is de definitie arbeidsovereenkomst van belang?

Het lijkt zo simpel: een arbeidsovereenkomst heb je met iemand bij wie je ‘in dienst bent’. Meestal heet het document wat jij en je werkgever getekend hebben, dan ook ‘Arbeidsovereenkomst’.

Maar wat als er geen arbeidsovereenkomst boven staat? Wat als het document “overeenkomst van opdracht’ heet?

De vraag is of er dan juridisch gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst, dat is namelijk van groot belang voor je rechten en plichten als werknemer.


Je hebt als werknemer met een arbeidsovereenkomst een aantal voordelen.

En deze zijn echt belangrijk:

➔ Ontslagbescherming

➔ Vakantiegeld

➔ Doorbetaling van loon bij ziekte

➔ Altijd recht op minimumloon

➔ Recht op WW na ontslag


Wanneer je werkzaam bent zonder een arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, heb je deze voordelen niet.


Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Wettelijk moet er bij een arbeidsovereenkomst voldaan worden aan vier voorwaarden:


Verplichting tot het verrichten van arbeid.

De arbeid moet persoonlijk worden verricht (dus je kunt je niet zonder toestemming laten vervangen). Tevens is het belangrijk dat het verrichten van arbeid niet vrijblijvend, maar verplicht is.

Dat moet gebeuren gedurende een zekere tijd.

Ook een uur werk per dag is een zekere tijd.

De werkgever is verplicht om loon te betalen.

De tegenprestatie voor de verrichte arbeid is loon. Onkostenvergoeding is geen loon.

De werknemer is in dienst bij de werkgever.

Dit is over het algemeen het meest kritische punt. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding, jij bent in dienst bij iemand. Dat betekent dat er instructies en opdrachten gegeven kunnen worden. Het gaat bij dit punt niet zozeer om de inhoud, maar wel om de werkdiscipline.


Er kan, ondanks de vier bovenstaande criteria, in de praktijk toch een situatie ontstaan waarbij het nog steeds onduidelijk is of er sprake is van een overeenkomst van opdracht, aanneming of een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst kan ook ontstaan zonder schriftelijke overeenkomst.


Twijfel je of er tussen jou en de andere partij een arbeidsovereenkomst is ontstaan?

Vind je dit allemaal toch een beetje te ingewikkeld en ben je er niet voor 100% zeker van dat je in het bezit bent van een rechtsgeldig arbeidsovereenkomst?

Vraag bij twijfel gratis informatie en een persoonlijk advies aan bij de juristen van W817 of bel met onze gratis Juridisch Inlooploket. In verband met de corona maatregelen zijn wij momenteel gesloten, maar onze ervaren juristen staan je telefonisch en via email graag te woord.