TRANSITIEVERGOEDING, WAT IS DAT?

Bent u recentelijk ontslagen of is uw arbeidscontract niet verlengd?

Lees verder, want dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

Dit is een ontslagvergoeding waarop u volgens de wet minimaal recht heeft als u wordt ontslagen OF als uw arbeidscontract niet verlengd wordt.

Sinds wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 heeft u in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. U heeft geen recht op een transitievergoeding in de volgende gevallen:

● Als uw ontslag het resultaat is van zichtbaar verwijtbaar gedrag, een ontslag op staande voet of wegens ernstige misdragingen zoals diefstal, verduistering en fraude.

● Als uw ontslag het gevolg is van het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd.

● Als u ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen en in de op u van toepassing zijnde cao recht op een andere voorziening of financiële regeling opgenomen is.

● Als u een werknemer bent niet ouder dan 18 jaar en de gemiddelde arbeidsomvang maximaal 12 uur per week was.

Hoe wordt de hoogte van een transitievergoeding vastgesteld?

De transitievergoeding is de minimale ondergrens waarop u wettelijk recht heeft. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door een simpele rekenformule:

maandsalaris per dienstjaar.

De transitievergoeding is gemaximaliseerd tot een bedrag van 83.000 euro bruto (per 1 januari 2020 voor werknemers die minder dan dat bedrag bruto per jaar verdienen). Wanneer uw salaris hoger is dan 83.000 euro bruto per jaar, dan geldt een maximum van een jaarsalaris.

Misschien heeft u recht op een hogere transitievergoeding.

In een aantal gevallen kunt u misschien aanspraak maken op een hogere transitievergoeding.

Wanneer behoort dat tot de mogelijkheden?

● Als de werkgever u een voorstel doet op basis van een vaststellingsovereenkomst en bereid is om in gezamenlijk overleg tot ontslag te komen.

● Wanneer de rechter concludeert dat uw werkgever zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft.

● Als u verwikkeld raakt in een ontslagprocedure en de kantonrechter bepaalt dat uw werkgever meer moet betalen dan de wettelijke transitievergoeding. Meestal is een dergelijke beslissing gebaseerd op het feit dat uw werkgever niet beschikt over een ontslagdossier gericht op een specifieke ontslaggrond maar een combinatie van factoren aanvoert, de werkgever doet dus een beroep op de zogenaamde cumulatiegrond. Wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden op basis van cumulatiegrond, dan mag de rechter de transitievergoeding verhogen met maximaal 50%.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor een transitievergoeding? Onze arbeidsrecht juristen helpen u graag en informeren u naar de mogelijkheden van uw specifieke situatie.

Bel tijdens onze spreekuren met W817 Juristen B.V. of loop binnen bij ons Juridisch inlooploket in Tiel voor een GRATIS vrijblijvend advies. Wist u dat wij u GRATIS begeleiden tijdens uw eventuele rechtszaak?