STUITING VAN EEN VERJARING; HOE DOE JE DIT?

Stuiten van een verjaringstermijn, hoe ga je hiermee om? Het kan gaan om een niet betaalde factuur maar ook om een geldlening. Er zijn termijnen en regels hiervoor verankerd in de wet.


Twee partijen met een rechtsvordering op elkaar, wat is dat?

Dat is het recht om bij de bevoegde rechter te vorderen dat de andere partij iets moet doen of niet mag doen. Het is een recht en geen verplichting. Een rechtsvordering kan ontstaan door een overeenkomst, denk bijvoorbeeld aan de verplichting om de factuur voor geleverde producten te betalen. Wanneer iemand een rechtsvordering tegen je instelt, mag je je daartegen verweren. Daarvoor moet je dan wel met harde bewijzen komen.


Verjaren van een rechtsvordering

Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het voor de schuldenaar wordt om het tegenbewijs te leveren. Bonnetjes ben je reeds kwijt, mails zitten niet meer in je archief en eigenlijk heb je geen idee meer waarover het precies ging. Daarom blijven rechtsvorderingen niet eeuwig bestaan, hetgeen we verjaren noemen. Na het verjaren kan de schuldeiser zijn recht niet meer uitoefenen. Anderzijds kan het niet de bedoeling zijn dat je met allerhande vertragingsmanoeuvres de verjaring afwacht. Daarom is er ook de mogelijkheid voorzien om de verjaring te stuiten.

Maar eerst, wat is de stuiting van verjaring?

De verjaring van rechtsvorderingen is er om de schuldenaar te beschermen tegen een schuldeiser die onredelijk lang wacht om zijn recht uit te oefenen.

Het is echter niet de bedoeling dat een schuldeiser die netjes zijn rechten uitoefent te maken krijgt met de verjaringsproblematiek.

Daarom kunnen verjaringstermijnen meestal worden gestuit. De lopende verjaring wordt dan afgebroken.

De stuiting van verjaring kan op verschillende manieren gebeuren:


❏ Door de schuldenaar effectief voor de rechter te brengen

❏ Door middel van een schriftelijke aanmaning

❏ Door de erkenning van de schuld door de schuldenaar.


Als zzp’er krijg je meestal te maken met een contract partij die de bepalingen van de overeenkomst niet naleeft. In dat geval kan ook een schriftelijke mededeling of aanmaning voor een stuiting zorgen, maar dan moet je wel snel handelen en een procedure instellen.


Verjaringstermijnen in het Nederlands recht

Er is in principe een verjaringstermijn van twintig jaar voorzien, maar hierop zijn vaak talloze uitzonderingen. Als zzp’er zal je meestal te maken krijgen met een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat is het geval bij rechtsvorderingen ter nakoming van een verbintenis, zoals de verbintenis om te betalen of de verbintenis om bepaalde prestaties te leveren. Die verjaringstermijn geldt bijvoorbeeld ook voor de betaling van lijfrenten of huurgeld. De verjaringstermijn begint meestal te lopen op de dag na de datum van de opeisbaarheid. Dat is bijvoorbeeld de factuurdatum.


Het is belangrijk dat je de verjaringstermijn tijdig stuit. Doe je het te laat? Dan heb je pech. De stuiting van de verjaring is in principe vormvrij, maar het is natuurlijk wel vereist dat de stuiting de schuldenaar bereikt en dat het duidelijk is waarover het gaat.

Eerder oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat een stuiting via Whatsapp niet automatisch geldig is omdat het niet duidelijk is of de stuiting de schuldenaar heeft bereikt.

Laat een stuiting van verjaring opstellen door een jurist. Het betreft hier toch een problematiek dat specialistische juridische kennis vereist. De juristen van W817 kunnen deze taken, naast alle benodigde informatie en voorbereiding, kosteloos voor je verrichten. Ook kunnen we bij twijfel voor je uitzoeken of je vordering nog rechtsgeldig is.

Meer informatie nodig? Bel vrijblijvend met een van de juristen van W817 Juristen!