Recht op huurvermindering tijdens Corona?

Is Corona een onvoorziene omstandigheid?

Wat te doen als je tijdens de lockdown niet meer in staat bent de huurgelden van je pand, bedrijf of woning niet meer kunt voldoen? Zijn er tijdens de pandemie andere, verlichtende mogelijkheden om te betalen? Of gaat tijdens de pandemie alles verder zoals het was en moet je de huurpenningen betalen zoals je wettelijk verplicht bent?


Huurbetalingen tijdens lockdown

Op 21 januari 2021 heeft de kantonrechter in Den Haag bepaald dat een huurder van een horecabedrijf dat vanwege de corona crisis gesloten is, recht heeft op 50% huurkorting gedurende de sluiting van het bedrijf. De kantonrechter meent dat de corona crisis als een onvoorziene omstandigheid gezien dient te worden.


Hoe werkt dit juridisch?

Juridisch gezien bestaat de mogelijkheid dat de huurder de verhuurder confronteert met onder andere vermindering van de huurprijs wanneer hij te maken heeft met een gebrek in het gehuurde, waardoor de verhuurder niet in staat is om het volle genot van het gehuurde aan de huurder te verstrekken. Het sleutelwoord hierin is ‘gebrek’.

Minder genot voor de huurder hoeft overigens niet rechtstreeks verwijtbaar te zijn aan de verhuurder. In het geval van de corona pandemie is dit een onvoorziene omstandigheid.


Gebrek

Het feit dat er sprake is van minder genot, hoeft overigens niet verwijtbaar (aan de kant van de verhuurder) te zijn. Het juridische vraagstuk is of de gebrekenregeling zo kan worden uitgelegd dat ook de gevolgen van de corona pandemie, en ten gevolge daarvan verplichte sluiting van het pand, daaronder vallen. Daarop is in het merendeel van de gevallen positief beslist.


Onvoorziene omstandigheid

Minder genot voor de huurder hoeft overigens niet rechtstreeks verwijtbaar te zijn aan de verhuurder. In het geval van de corona pandemie is dit een schoolvoorbeeld van onvoorziene omstandigheid. Meerdere huurders hebben ook met succes een beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden.


Huurkorting

Lukt het je niet om met de verhuurder tot een redelijke afspraak te komen? Dan kun je een beroep doen op de diensten van een mediator. Wanneer het inwilligen van een redelijk verzoek geen resultaat brengt, is het altijd mogelijk het een en ander bij de rechter af te dwingen.

Wel is het raadzaam er rekening mee te houden dat bij de rechter altijd inzichtelijk gemaakt moet worden, wat de gevolgen van de door de overheid genomen maatregelen zijn op het bedrijfsresultaat. Het niet overleggen van dergelijke cijfers zal ervoor zorgen dat de rechter het verzoek hoogstwaarschijnlijk zal afwijzen.

Tevens zal de rechter kijken naar de afgesloten huurovereenkomst en de daarin opgenomen bepalingen. Het is best mogelijk dat een eventuele huurkorting door de overeenkomst uitgesloten is. De rechter kan eventueel bepalen dat er mede door onvoorziene omstandigheden de beperkingen opgenomen in de huurovereenkomst niet van toepassing zijn.


Juridisch advies en hulp

Heb je advies of hulp nodig bij een vraagstuk met betrekking tot huurpenningen tijdens lockdown?

Neem dan contact op met de juristen van W817 Group voor een vrijblijvend advies. Wij ondersteunen je graag bij al je juridische vraagstukken en begeleiden je professioneel bij eventueel procesvoering.