HUURACHTERSTAND BEDRIJFSPAND, WAT KAN JE DOEN?

In de zware corona tijd waarin we leven, hebben steeds meer ondernemers moeite om hun hoofd boven water te houden. Het lijkt dan onvermijdelijk dat je als verhuurder van bedrijfspanden te maken krijgt met een huurachterstand, betalingen die te lang op zich laten wachten of in het ergste geval, er verschijnt helemaal geen geld op je rekening. Het is natuurlijk zeer belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Soms helpt het om je huurder persoonlijk of telefonisch aan te spreken, soms zal je juridische stappen moeten zetten.


Hoe kan je ingrijpen?


De huurder aanmanen

In de eerste instantie is het belangrijk om je huurder aan te manen. Stel, je hebt je huurder al persoonlijk aangesproken en ook telefonisch attent gemaakt op een achterstallige betaling. Dan is het zaaks om de huurder schriftelijk aan te manen om overgaan tot het betalen van het achterstallig huurbedrag. In het schrijven is het openstaand bedrag opgenomen en krijgt de huurder nog eens twee weken om de openstaande huur bedragen te voldoen. Ook wijs je de huurder op de mogelijke vervolgstappen als een extra duwtje in de rug wanneer het bedrag niet binnen de gestelde tijd betaald wordt.


Incassobureau inschakelen

Een van de vervolgstappen is het inschakelen van een incassobureau. Kies het bureau zorgvuldig uit, ook hierin bestaan veel kwalitatieve verschillen. De juristen van W817 zijn zeer bedreven in het starten van een incassoprocedure en kunnen je direct behulpzaam zijn bij het innen van de huurachterstanden. Tevens kunnen de juristen van W817 je huurder en zijn betalingsgedrag bij herhaalde overtredingen blijven monitoren.


Starten van een juridische procedure

Je kunt ook kiezen voor een juridische procedure. De kantonrechter zal de huurder veroordelen tot de betaling van achterstallige huren. Na de betekening van het vonnis zal de deurwaarder tot de executie overgaan.


Ontbinding en ontruiming van het verhuurde pand

Indien er sprake is van oplopende achterstallen (3 maanden of meer), kun je maar beter op zoek gaan naar een nieuwe huurder.

Dan vraag je de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en de ontruiming te bevelen. Soms zal de huurder overigens alsnog de gelden weten te verzamelen om de huur te voldoen. Weet dan dat het behaalde ontruimingsvonnis onder bepaalde voorwaarden nog tot één jaar geldig is. Je kan dus gerust nog even de kat uit de boom kijken en, indien de huurder enkele maanden later opnieuw niet tot betalen over lijkt te gaan, alsnog de ontruiming afdwingen.


Schadevergoeding wegens gederfde huurinkomsten

Het is tot slot aan te raden om eveneens een schadevergoeding wegens gederfde huurinkomsten te vorderen.

Tussen de periode van de uitzetting en het vinden van een nieuwe huurder loop je immers huurinkomsten mis. En daarvoor kan je een schadevergoeding vragen. In de praktijk zal de huurder dus niet alleen de openstaande huur bedragen moeten betalen maar zal hij bovendien ook moeten opdraaien voor de maandelijkse huurgelden tot wanneer jij een nieuwe huurder hebt gevonden (of redelijkerwijs had kunnen vinden).


Schakel de hulp van een ervaren jurist in

Lukt het je om de achterstallige huur binnen te halen met een goed gesprek of met de hulp van een goed incassobureau, dan mag je niet klagen. Is er echter geen andere uitkomst dan een juridische procedure met een gang naar de kantonrechter dan is het verstandig om je te verzekeren van juridisch bijstand. De wet kent vele mogelijkheden waarvan je mogelijk niet op de hoogte bent. De ervaren allround juristen van W817Juristen staan je met raad en daad bij.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!