HELP, MIJN KLANTEN BETALEN NIET! WAT TE DOEN?

Het lijkt wel een plaag, je klanten betalen steeds later of helemaal niet. Tevergeefs prijkt op al je facturen een duidelijke betalingstermijn, je klanten trekken zich er weinig of niets van aan. Een op de drie facturen van de groothandel wordt pas betaald nadat de eerste aanmaning ontvangen is en in andere sectoren is het zeker niet beter. Als ondernemer kun je niet meer een afwachtende houding aan nemen, maar je moet wel met enige aandrang achter de betaling zitten. Gelukkig komt het niet vaak zover dat je voor het innen van de achterstallige betalingen naar de rechter moet.


Wat moet je doen en in welke volgorde?


Verstuur een betalingsherinnering.

Je hoeft niet meteen te dreigen met juridische stappen. Een onbetaalde factuur kan ook gewoon vergeten zijn. Het beste ga je dus van start met een simpele betalingsherinnering. Ook al heb je in je algemene voorwaarden staan dat je administratieve of andere kosten gaat berekenen, doe dit in eerste instantie niet. Je wilt de relatie met je klant toch niet direct heel moeilijk gaan maken.

Een betalingsherinnering is een signaal dat er iets niet goed gaat, je hebt namelijk werk of diensten geleverd en niet betaald gekregen. Maak duidelijk dat je aan de afgesproken betalingstermijn vasthoudt en herinner je klant eraan. Geef aan dat je binnen een korte tijd, bijvoorbeeld vijf dagen, het geld op je rekening wilt hebben. Verwijst duidelijk naar de openstaande facturen en geef nog eens je betalingsgegevens door.

Doe dit altijd schriftelijk (per mail), maar neem ook telefonisch contact op. Telefonisch contact is meer intimiderend en je bereikt er mogelijk sneller resultaat mee.


Verstuur een aanmaning.

Wanneer je met de betalingsherinnering geen resultaat bereikt hebt, is het tijd voor een schriftelijke aanmaning. Dit is de laatste officiële waarschuwing. Je geeft aan dat je verwacht dat je klant tot de betaling overgaat. Een aanmaning verstuur je meteen na het verstrekken van de betaaldatum die je hebt aangegeven in je betalingsherinnering.

Juridisch gezien kun je nu extra kosten in de rekening gaan brengen, maar de in de incasso gespecialiseerde advocaten raden dit af. Ook hier wil je de relatie niet onnodig schaden. Wel is het belangrijk om een kortere termijn te hanteren om de druk op te voeren. Een dag of drie moet volstaan om de betaling te kunnen ontvangen.


Achter je geld aangaan = incassobureau inschakelen

Wanneer een aanmaning ook geen gewenst effect heeft, is het tijd om je vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Dat kan je op verschillende manieren doen. Meestal wordt er eerst ingezet op de minnelijke invordering, waarbij je een beroep doet op een incassobureau.

Zo’n incassobureau werkt vaak via een NCNP-principe (no cure, no pay) en houdt enkel kosten in wanneer je klant ook effectief tot betalen overgaat. Dat is overigens ook het moment waarop je de incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengt. Dat is ook logisch want nu krijg je zelf ook met kosten te maken.

De uitkomst van de incassoprocedure kan heel divers zijn. Soms zit er niets anders op dan naar de rechtbank te gaan en bijvoorbeeld het faillissement van de schuldenaar aan te vragen of via een dagvaarding uiteindelijk beslag te laten leggen op de goederen. Soms wil de schuldenaar een betalingsregeling treffen en dan zet je de nieuwe afspraken netjes op papier.


W817Juristen voeren de nodige stappen kosteloos voor je uit!

Schakel bij voorkeur deskundige hulp in. De W817 Juristen handelen snel en vakkundig en incasseren jouw niet betaalde facturen zo snel mogelijk! Dit voeren wij samen met de overige juridische stappen kosteloos voor je uit!


Kijk voor meer informatie op onze website