HEEFT U EEN VORDERING EN KRIJGT U NIET BETAALD? MISSCHIEN IS RETENTIERECHT IETS VOOR U!

Wat is retentierecht precies?

In Amerikaanse series ziet u vaak het optreden van de zogenaamde REPO-MAN, iemand die de niet (af)betaalde auto of televisie terug komt halen, soms gepaard met nodige ruzie en geweld.

Het Nederlands recht kent het retentierecht, een legale mogelijkheid voor degene die een opeisbare vordering op zijn klant heeft en die niet betaald krijgt, om het goed dat hij voor zijn klant onderhoudt, (ver)bouwt of repareert, dus bijvoorbeeld een auto, een woning in aanbouw of een horloge, bij zich te houden totdat de klant betaald heeft.


Wanneer kan het retentierecht uitgeoefend worden?

  1. Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering, dus een vordering waarvan de betalingstermijn is verstreken.

  2. Er moet voldoende samenhang zijn tussen de onbetaalde factuur, de uitgevoerde werkzaamheden en het goed dat wordt vastgehouden.

  3. De retentor moet feitelijke macht over de zaak uitoefenen.


Onder welke voorwaarden kan het retentierecht ingeroepen worden?

  1. Het moet gaan om een opeisbare vordering. De wettelijke betalingstermijn moet verstreken zijn. De vordering moet opeisbaar zijn, dat betekent dat de wanbetaler schriftelijk in gebreke gesteld moet worden.

  2. Er moet voldoende samenhang zijn. Er moet een verband zijn tussen de uitgevoerde werkzaamheden en het goed wat vastgehouden wordt. Zo kan de schuldeiser retentierecht uitoefenen op het horloge van de wanbetaler dat bij hem in reparatie ligt, maar niet op diens auto waar hij niets mee van doen heeft.

  3. Het goed moet in de macht zijn van de schuldeiser. De schuldeiser moet het goed daadwerkelijk in zijn bezit hebben (auto, sieraad) of het feitelijke macht erover hebben (pand), wil hij daarover het retentierecht uit gaan oefenen.

  4. Het moet proportioneel zijn oftewel vergelijkbaar in waarde. Het is niet proportioneel om een Ferrari vast te houden voor een onbetaalde factuur van 100 euro. Het retentierecht mag niet lichtzinnig worden ingeroepen, maar moet een logisch gevolg zijn van een situatie waarin de schuldenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

  5. Het moet voor eenieder duidelijk zijn dat het retentierecht is ingeroepen. Bij het inroepen van retentierecht moet er duidelijk en helder worden gecommuniceerd.


Retentierecht, een probaat middel om betaling af te dwingen.

Het retentierecht dwingt betaling af, de schuldenaar zal in de meeste gevallen er voor kiezen om zijn achterstallige betalingen te voldoen. Het is een krachtig middel om in te zetten bij weigering om de openstaande facturen te betalen.


Opheffing van het retentierecht

Opheffing van het retentierecht kan op twee manieren gebeuren, namelijk vrijwillig of gerechtelijk. Wanneer de openstaande facturen betaald worden, is er geen reden meer om het retentierecht blijven uitoefenen. Vanzelfsprekend kan de rechter in een kort geding de vordering toe of af te wijzen en het retentierecht opheffen.


Heeft u onbetaalde vorderingen waarop het retentierecht eventueel van toepassing kan zijn? Wilt u meer details weten en een gedegen advies krijgen?

Neem dan contact op met onze juristen van W817 Juristen B.V.

Wij adviseren u graag en gratis!