EEN INCASSOPROCEDURE? DIT ZIJN DE STAPPEN!


Onbetaalde facturen, wie kent het niet? Wanneer je openstaande vorderingen een zorgwekkend groot percentage beslaan van al je gefactureerde werkzaamheden, wordt het tijd tot actie.

Voordat je een incasso procedure gaat starten om de verschuldigde betalingen te ontvangen, beloop je de volgende stappen:


● Het sturen van een betalingsherinnering (heb je voldoende kennis van wettelijke betalingstermijnen?)

● Het sturen van een aanmaning

● Het sturen van een ingebrekestelling


Een functioneel debiteurenbeheer

In feiten vormen al deze stappen je debiteurenbeheer. Tussen deze stappen door probeer je de klant of opdrachtgever telefonisch te bereiken en tot een afspraak te komen. Een ingebrekestelling is de laatste optie die je kunt gebruiken voordat je de vordering uit handen geeft aan derden.

Geeft je klant na al deze stappen nog steeds geen gehoor aan je inspanningen en is je factuur nog steeds niet betaald?

Dan is er geen andere mogelijkheid meer dan je vordering over te dragen aan derden. Je gaat dan op zoek naar een betrouwbaar incassobureau.

Het is wel belangrijk dat je alle bovengenoemde stappen van jouw debiteurenbeheer eerst correct hebt doorgelopen.


Op zoek naar de juiste incassobureau

Je kunt online honderden incassobureaus vinden. Voordat je besluit, is het handig om een aantal zaken te checken:

➔ Informeer, lees en vraag rond naar ervaringen, lees de reviews

➔ Gebruik je netwerk om meer informatie te verzamelen

➔ Lees je in over de werkwijze en zoek naar klachten

➔ Heb je gekozen? Maak duidelijke afspraken over de werkwijze en kosten

➔ Laat je afspraken vastleggen in een overeenkomst

➔ Kijk hoe de afdracht is geregeld


Minnelijke en gerechtelijke traject

Elke incassobureau werkt met eigen methodes en werkwijze, maar het incassotraject kent een ook aantal vaste stappen.

Het begin van een incassoprocedure is het zogenaamde minnelijke incassotraject waarbij een deurwaarder of rechter (nog) niet in beeld zijn. Gedurende dit traject probeert het incassobureau zelf een betaling bij je opdrachtgever af te dwingen. In eerste instantie ontvangt je opdrachtgever een brief waarin hij/zij op de hoogte wordt gesteld van het feit dat je je vorderingen hebt overgedragen aan een incassobureau met de mogelijkheid dat alle bijkomende kosten voor zijn of haar rekening komen. Door snel te betalen kan dus het oplopen van de kosten worden vermeden. Wanneer de betaling alsnog uitblijft, kunnen de kosten fors oplopen.


Goede incassobureaus houden er rekening mee dat je de relatie met je klant mogelijk wilt behouden. Of dit altijd wel lukt, is echter niet helemaal te voorspellen. Het kan ook zo zijn dat je er zelf voor kiest om een relatie met slechte betaler niet voort te zetten. Het doorlopen van alle stappen van je debiteurenbeheer is immers ook een tijd- en dus geldrovende bezigheid.


Wanneer je opdrachtgever tijdens het minnelijke incassotraject zijn poot stijf houdt en niet betaald, is de tijd aangebroken voor het gerechtelijke traject. Dit traject houdt een dagvaarding in, een schriftelijk bericht gericht aan je schuldenaar met de mededeling wanneer hij/zij voor de rechter moet verschijnen. Vanaf dat punt verloopt de zaak via de rechtbank en bestaat een gerede kans dat de zaak uitloopt op een beslaglegging of faillissement.


Heb je twijfels en en wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de W817 Juristen. Wij adviseren je bij het kiezen van een goed en betrouwbaar incassobureau!