Een boete omdat je de avondklok heb overtreden? Zo kun je het aanvechten!

©Jurgen Versteeg

Heb je een boete gekregen omdat je tijdens de avondklok buiten was? Ben je het niet met de boete eens maar weet je niet precies wat je wel en niet kan doen?


Hier zijn de regels rondom de avondklok en dit kun je doen tegen de opgelegde boete:


De avondklok geldt in Nederland sinds 23 januari tot 2 maart 2021. Iedereen moet tussen 2100 ‘s avonds en 04.30 ‘s ochtends binnen zijn.


Uitzonderingen:

Bij een noodsituatie en in de volgende gevallen mag je na 21.00 uur wél op straat zijn.

Als je:

● Zelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.

● Voor je werkgever voor werk naar buiten moet.

● Naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland.

● De hond aan het uitlaten bent.

● In verband met een uitvaart onderweg bent.

● Onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie.

● In verband met een examen of tentamen onderweg bent.

● Bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma.


Heb je een boete gekregen bij een van bovengenoemde situaties?

Dan is het van belang dat je meteen start met het aanvechten van de boete. Let wel goed op, er zijn een aantal belangrijke regels:

Om te beginnen, avondklok boete is geen boete, maar een strafbeschikking.

Dit staat ook vetgedrukt bovenaan de brief. Voor een strafbeschikking moet geen bezwaar gemaakt worden, maar een formeel verzet. De termijnen hiervoor zijn korter dan voor bezwaar. Let op dat je de boete NIET betaalt, daarmee erken je namelijk schuld.


Formulieren avondklok

Ga je tijdens de avondklok naar buiten, moet je een formulier Eigen verklaring avondklok bij je hebben. Dit formulier moet je bij je hebben ook al ga je bijvoorbeeld je hond uitlaten.

Ben je buiten voor je werk? Dan moet je een tweede formulier hebben, namelijk de Werkgeversverklaring avondklok.

Bij een aantal plotseling ontstane spoedeisende gevallen kan er niet verwacht worden dat je een formulier bij je hebt. Krijg je boete in zo’n geval, altijd aanvechten.


Wat is precies ‘buiten’?

De regel is dat je tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent niet buiten, ook niet in je auto, trein of taxi.

Alleen je eigen tuin of balkon zijn uitzonderingen.


Bevoegdheid BOA

Heb je al eens stilgestaan bij de bevoegdheid van een BOA? De bevoegdheden van BOA’s zijn beschreven in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Er zijn 6 verschillende soorten BOA’s en deze zijn opgedeeld in zogenaamde domeinen.

Waar het nu echt om gaat is dat de ene BOA iemand mag bekeuren voor te hard rijden en de andere alleen voor parkeerboetes.

Zo mag de ene BOA handboeien en/of een wapenstok dragen en een andere BOA niet. En tot slot zijn er BOA’s die wel een boete mogen opleggen voor het negeren van de avondklok en een andere weer niet.

Dit heeft allemaal te maken met de opsporingsbevoegdheden die een BOA wel of niet heeft.

Weet jij in welk domein de BOA valt die jou een strafbeschikking heeft gegeven?

Bij eerder uitgeschreven boetes rondom Corona zijn enorm veel fouten gemaakt en blijken deze zaken met succes te kunnen worden aangevochten.


Om die reden vragen wij altijd namens jou het dossier op, op grond van artikel 30 Sv. Dit dossier onderzoeken wij op fouten, dat is waar onze specialisatie in ligt. Vele mensen gingen je met succes voor met vergelijkbare boetes. Heb je ook een avondklok boete die je wilt aanvechten? Laat dan nu ook je boete door onze specialisten aanvechten.