EEN BEDRIJFSONGEVAL, WANNEER IS JE WERKGEVER AANSPRAKELIJK?

Een ongeluk is zo gebeurd en dat geldt ook voor ongelukken of bedrijfsongevallen tijdens het werk. In zo’n geval heeft men te maken met de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en met de zorgplicht van de werkgever.


Ongeval tijdens werk

Een ongeval tijdens het werk of een bedrijfsongeval vindt plaats tijdens de werkuren of tijdens pauze op het bedrijf waar je werkt. Heb je een salesfunctie en krijg je onderweg een ongeluk? Ook dat is een bedrijfsongeval, want het is gebeurd tijdens werktijd. Ben je echter na je werk onderweg naar huis? Dan is het geen bedrijfsongeval omdat het niet tijdens werktijd is.


Voorbeelden van een bedrijfsongeval

● Je raakt gewond door een slecht functionerende of verkeerd afgestelde machine

● Je raakt overspannen door te hoge werkdruk

● Je glijdt uit op een gladde of natte kantoor- of magazijnvloer


Wat is de zorgplicht van de werkgever?

Je werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij moet zorgdragen voor een aantal punten op het werk:

● Hij moet zorgen voor een veilige werkplek

● Hij moet zoveel mogelijk voorkomen dat je ziek wordt of een ongeval krijgt

● Hij moet je duidelijk uitleggen hoe je veilig moet kunnen werken

● Hij moet controleren of je veilig werkt


Aansprakelijkheid van de werkgever

Wanneer je een bedrijfsongeval krijgt doordat je werkgever zich niet gehouden heeft aan zijn zorgplicht> Dan is hij aansprakelijk voor de ontstane schade. Je moet de geleden schade wel kunnen aantonen en je moet tevens kunnen aantonen dat de schade veroorzaakt is door het bedrijfsongeval.

De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij in alle opzichten zijn zorgplicht is nagekomen. Wanneer hij meent dat de door jou geleden schade niet komt door het ongeval, dan moet hij dat bewijzen. De bewijslast ligt dus bij de werkgever.


Eigen schuld werknemer

Was het ongeval je eigen schuld? Heb je roekeloos of onvoorzichtig gehandeld of in tegenspraak met geldende voorschriften en regels? Dan is je werkgever niet aansprakelijk voor de geleden schade.

Je bent alleen aansprakelijk wanneer je hebt gehandeld met bewuste opzet of roekeloosheid, je nam voor het ongeval bewuste risico’s en je was je bewust van het feit dat je risico’s neemt.

Je werkgever moet dit bewijzen en dat is vaak lastig. Uiteindelijk beslist de rechter of je het ongeluk veroorzaakte door opzet of bewust roekeloos gedrag.


Aansprakelijkheid bij niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever kan ook gelden voor medewerkers zonder een direct arbeidscontract zoals uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Neem voor een deskundig advies contact op met de juristen van W817Juristen

Aansprakelijkheid van de werkgever in geval van een bedrijfsongeval is een ingewikkelde materie. Een goed juridisch advies kan vaak een belangrijke rol spelen bij het opmaken en tekenen van je contract. Een ‘waterdichte’ contract of updaten van bestaande contract kan er voor zorgen dat er bepaalde punten in het contract of in de algemene voorwaarden worden uitgesloten of juist aangehaald.


Heb je te maken met schade door een bedrijfsongeval?

Bel of mail met ons voor een vrijblijvend en gratis advies!