CONCURRENTIE- OF RELATIEBEDING? BESCHERM UW BEDRIJF!

Vertrekken uw klanten samen met uw werknemer?

Het gebeurt best vaak, een veelbelovend werknemer blijkt na verloop van de tijd minder belovend te zijn dan het leek en u kiest er voor om, wel of niet in een onderlinge harmonie, de arbeidsrelatie te verbreken. Bent u een bedrijf met een groot en actief klanten- en relatiebestand? En heeft u er alles aan gedaan om uw (ex)werknemer alle in- en outs van uw bedrijf te leren, heeft u geïnvesteerd in cursussen en opleidingen en is het voor u een nachtmerrie om al die kennis te zien vertrekken naar een mogelijk concurrerend bedrijf?

Dan is het voor u te hopen dat u een juist geformuleerd concurrentie- of relatiebeding in het arbeidscontract heeft laten opnemen.


Concurrentiebeding

Een juist opgesteld en geformuleerd concurrentiebeding beschermt de kennis die uw (ex)werkgever bij u heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van een bepaalde functie bij uw bedrijf.


Relatiebeding

Een juist beschreven, afgebakend en eventueel met een overzicht ondersteund relatiebeding beschermt uw klantenkring en relaties. Het verbiedt uw (ex)werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst gebruik maken van of diensten te leveren aan uw relaties.


Juiste formulering

Bij beide bedingen is een juiste formulering en een secure omschrijving van groot belang. Onduidelijkheden in de formulering worden in de regel ten nadele van de werkgever uitgelegd. Let daarom goed op indien u een concurrentiebeding in het arbeidscontract opneemt.


In het concurrentiebeding moet onder meer worden opgenomen op welke functie het beding ziet, de duur van het beding, de geografische reikwijdte en de boete die wordt gesteld op overtreding van het beding.


De formulering van het relatiebeding is eveneens van groot belang. In het beding dient goed en duidelijk te worden omschreven wie de relaties en/of klanten van de werkgever zijn, wanneer iemand als relatie of klant van de werkgever wordt aangemerkt, de duur van het relatiebeding en de boete die wordt gesteld op overtreding van het beding. Sommige werkgevers voegen een lijst met relaties en/of klanten toe.

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat een concurrentie- en/of relatiebeding goed en duidelijk is geformuleerd is, wil deze geldig zijn. Wij kunnen bedrijven hiermee helpen door middel van een aanpassing in hun (nieuwe) (arbeids)overeenkomsten alsmede het controleren van de huidige contracten op ongeldigheden.


Uiteraard kunnen de juristen van W817 Juristen B.V. u helpen bij het opstellen van diverse andere juridische bedrijfstukken zoals arbeidscontracten, inkoopvoorwaarden en overeenkomsten.

Heeft u een middelgroot of klein bedrijf? Bent u een ZZp er? Aarzel niet en neem contact met ons op! Wij helpen u met gratis advies en begeleiden u zo nodig bij gehele procesvoering. Uiteraard ook gratis!