ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN: WAT WEL EN WAT NIET KAN.

Als bedrijf dien je in het bezit te zijn van geldende, op de juiste manier opgestelde algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan vaak voor uw bedrijf belangrijke bepalingen vastgelegd zoals bijvoorbeeld betalingstermijnen en een beperking van de aansprakelijkheid. Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden van uw bedrijf, moeten deze op de juiste wijze opgesteld zijn en aan de wederpartij ter hand’ gesteld zijn.

Bij het opstellen en correct ‘ter hand stellen’ van de algemene voorwaarden door uw bedrijf, gelden duidelijke regels. Wanneer u niet zeker bent over hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u beter contact opnemen met de juristen van W817 juristen B.V. voor een deskundig en gratis advies.


Belang van ter hand stellen

Als de algemene voorwaarden van uw bedrijf de wederpartij (een klant bij afname van een product of dienst) niet op een door de wet aangegeven manier bereiken, kunnen ze worden vernietigd. De vernietiging heeft een terugwerkende kracht: de voorwaarden worden geacht nooit van toepassing te zijn geweest.


Hoe moeten algemene voorwaarden ter hand worden gesteld?

Ter hand stellen van de algemene voorwaarden houdt in dat de wederpartij een mogelijkheid heeft om ze in te kunnen zien VOORDAT de overeenkomst wordt gesloten. Controleren of de wederpartij de voorwaarden daadwerkelijk heeft gelezen, is niet nodig.

Er zijn een aantal manieren om de algemene voorwaarden ter hand te stellen:

➔ Fysiek overhandigen: de meest makkelijke en duidelijke manier, fysiek overhandigen bij het vastleggen van een overeenkomst of het accepteren van een offerte.

➔ Ter inzage leggen op de plaats waar de dienst wordt verricht: deze mogelijkheid is UITSLUITEND voor leveranciers van diensten.

➔ Sturen per e-mail: bij alle overeenkomsten die online tot stand gekomen zijn. Wanneer het niet zo is, mag dat uitsluitend wanneer de wederpartij hiermee akkoord gaat. De wederpartij moet de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan of uit te printen.

➔ Ter beschikking stellen op de website: dit mag alleen wanneer er sprake is van een overeenkomst dat via dezelfde website tot stand gekomen is. Daarnaast mag het ook indien de gebruiker van de algemene voorwaarden een dienstverrichter is. Ook hierbij moet de mogelijkheid bestaan om de algemene voorwaarden opstaan of uit te printen.

➔ Bijzondere gevallen: in sommige gevallen is het niet mogelijk om de algemene voorwaarden ter hand te stellen op bovengenoemde manieren bijvoorbeeld bij overeenkomsten die telefonisch of via een sms zijn afgesloten.

In zulke gevallen kan het verkopend of dienstverlenend bedrijf volstaan met het verwijzen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een gerecht. Uw bedrijf moet dan wel de mogelijkheid bieden om de algemene voorwaarden kosteloos toe te sturen.


Belangrijke aandachtspunten

In alle gevallen waarbij de algemene voorwaarden niet rechtstreeks worden overhandigd is het belangrijk om duidelijk te verwijzen naar hun vindplaats. Wanneer ze elektronisch worden aangeboden, moet er een mogelijkheid bestaan om ze uit te printen, downloaden of anders opslaan.

Daarnaast moeten de algemene voorwaarden altijd van toepassing worden verklaard in de overeenkomst.


Veel voorkomende fouten

Veel voorkomende fouten zijn bijvoorbeeld:

➔ Een alleenstaande verklaring dat de algemene voorwaarden ergens in te zien zijn (ze moeten ALTIJD worden overhandigd of verstuurd)

➔ Verwijzen naar een vindplaats moet altijd expliciet gebeuren (met URL of hyperlink)

➔ De algemene voorwaarden toe te zenden NADAT de overeenkomst is gesloten (moet altijd vooraf gebeuren).


Het is voor elk bijzonder belangrijk om de algemene voorwaarden op de juiste op te stellen, te hanteren en bekend te maken aan de wederpartij. Wanneer men dit verkeerd doet, heeft het verregaande gevolgen: de algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd met terugwerkende kracht alsof ze nooit van toepassing zijn geweest.

Maak niet dezelfde fouten als veel ondernemers voor u en verzeker u van kloppende algemene voorwaarden en de juristen manier waarop u deze ter hand moet stellen. Er zijn nog een aantal significante verschillen en uitzonderingen terhandstelling voor diensten verstrekkende bedrijven.