AFGELASTE EXAMEN MAAR GEEN GELD TERUG? KOM IN ACTIE!

Dat zal je maar gebeuren. Uiteraard zitten wij met z’n allen in een situatie die geen precedent kent. Het Coronavirus heeft alle onze plannen overhoop gegooid en niemand kan spreken over een ‘normale situatie’. Veel mensen zijn de dupe geworden van de uitzonderlijke omstandigheden.

Toch is het zo, dat er vaak een weg is naar een oplossing dat acceptabel is voor alle betrokken partijen. Het moet in deze sombere tijden echt niet zo zijn, dat er voor de ene partij de lasten en nadelen veel zwaarder uitvallen dan de andere.

Het is zaaks om te zoeken naar een oplossing die aanvaardbaar is voor iedereen.


Geen examen en geen geld terug?

Stel, je hebt je ingeschreven voor een examen dat wegens omstandigheden afgelast is en je krijgt botweg een mededeling dat je het door jou betaalde bedrag niet terugkrijgt. Niet in geld, in elk geval. Misschien in vouchers, voor later. Maar je zit in je laatste jaar, dus aan ‘vouchers voor later’ heb je niks. En misschien wordt er wel helemaal niets terugbetaald, want de examens afnemende instantie zegt ook veel kosten gemaakt te hebben en heeft verder geen oren voor jouw probleem.


Juridische stappen

Dan is de tijd rijp voor een gedegen juridisch advies. Bij een in verband met het Coronavirus afgelaste examen of examentrainingen gaat het om een gesloten overeenkomst tussen jou en de betreffende instantie dat niet is nagekomen.

Hierbij is sprake van een toerekenbare tekortkoming. Wanneer nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, is er van rechtswege sprake van een verzuim. Bovendien is de overeenkomst aan te merken als een overeenkomst van opdracht. Deze is te allen tijde opzegbaar door de opdrachtgever.

Wanneer de examens of examentrainingen niet worden uitgevoerd, kunnen de door de betreffende instantie gemaakte kosten als nihil worden beschouwd. Derhalve dient het door jou betaalde bedrag van niet uitgevoerde examens of examentrainingen aan jou volledig te worden terugbetaald.


Gratis juridische hulp

Kom je in een dergelijke situatie terecht en wil de tegenpartij van geen wijken weten? Lijkt het alsof het door jou betaalde bedrag in het rook is opgegaan? Dan is het tijd voor juridische stappen en wie kan je daarbij beter helpen dan de juristen van de W817 Juristen B.V.?

Je kunt onze juristen online, telefonisch of persoonlijk raadplegen in ons gratis Juridisch Inlooploket in Tiel. Ons advies tot en met de procesvoering is gratis.